English – Ilocano Dictionary II

AntiqueKabsat ni Inang
DecipherSaan nga dibotones
RavineLimnekken ti init
BegottenPanagimukat manen
WhoPagpasardeng ti nuang
AboutNauneg nga banag
StoneAgsardeng ka kaden
ShowAgbugaw ti manok
ShockSaan nga sika